Google SEO (Sökmotoroptimering)

Att Googla efter något har blivit så vanligt idag att de allra flesta företagen vill synas på Google och det blir bara viktigare att sticka ut så kunderna hittar dig när de letar.
Det är här Sökmotoroptimering kommer in i bilden. SEO är arbetet du gör på din webbsajt för att Google och andra sökmotorer enkelt ska kunna hitta din webbsajt och visa upp den i resultatet när någon söker efter produkter eller tjänster som du erbjuder.
När du syns på rätt sätt kan fler besökare hitta till dig och du kan få fler nya kunder. Detta gör Google till en lönsam kanal för din marknadsföring och sökmotoroptimering till ett mycket viktigt verktyg.

Vad är SEO?

SEO kommer från engelskans Search Engine Optimization och översätts ibland till Sökmotoroptimering. Det handlar om att arbeta med sökmotorernas organiska resultat, till skillnad från annonser eller sponsrade länkar. SEO är som du förstår en väldigt ung bransch men den är under snabb utveckling.

Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det ställer hela tiden ökade krav på sökmotoroptimeraren. Förr arbetade man med Meta-keywords (något som idag inte spelar någon som helst roll) medan man nuförtiden behöver ta hänsyn till nästan alla aspekter som en besökare kan uppleva på sidan. Det handlar om allt från rubriksättning och synonymer till inlänkar och deras relevans.

Hur går SEO till?

SEO brukar delas in i tre element och dessa är Analys, On Page och Länkstrategi. Analysdelen handlar om att ta fram de mest lönsamma söktermerna om sådana finns och räkna på allt från möjlig return of investment och konkurrens till hur relevanta besökarna från sökordet är.

On Page handlar om alla de delar man förändrar på den egna hemsidan. Det är saker som sitens hierarki, navigering, sidornas rubriker och kvaliteten på texten. Länkstrategi är det arbete som görs för att få länkar till sin sida, länkar är nämligen av avgörande karaktär för hur bra sökmotoroptimeringen lyckas.

Sökvolym

Sökordsanalys går till på det sättet att man använder en källa som kan visa hur mycket sökningar som görs på en viss term eller ett visst sökord. Det bästa verktyget för det här idag är Googles eget sökordsverktyg. För att komma fram till bra sökord så finns det ett antal faktorer som behöver kännas till. Sökvolym är det första och den får vi ju från Googles verktyg.

Relevans

Nästa steg är att bedöma hur bra sökordet är för dig. Här blir det lite komplexare än att bara slå upp siffror som man kan göra för sökvolymen. Du måste värdera sökorden utifrån vad det är du tillhandahåller. Generellt sett kan man säga att ju närmare produkten eller tjänsten sökordet ligger desto bättre konvertering kan du räkna med. Om du säljer Audi så kommer Bilar visserligen vara ett större sökord men kanske komvertera sämre än sökfrasen

Köpa Audi. Det är ganska enkelt att förstå egentligen, personen har ju sökt efter just det du tillhandahåller medan personen som sökt efter Bilar kan vara intresserad av allt möjligt bilrelaterat, kanske vill han hitta Ahlgrens Bilar, kanske information om hur många bilar som finns i Sverige eller nästan vad som helst.

Konkurrens

Efter att du plockat fram sökord som har bra relevans (där du kan räkna med hög konverteringsgrad) som har tillräckligt stor sökvolym för att vara intressanta behöver du bedöma konkurrensen. Om konkurrensen är för hög kommer det ju inte vara värt att satsa på just de orden. Det här kan också vara lite komplext men ett väldigt enkelt sätt kan vara att titta på siterna i det aktuella sökresultatet och se hur hög PageRank de har, hur välbyggda de är och hur många inlänkar de har.

PageRank

PageRank har fått sitt namn från den ene Google-grundaren Lawrence Page. Det är en algoritm som mäter hur viktig en sida är på internet. Det går till på det sättet att Googles spindlar indexerar alla internets länkar. Sedan ger dom alla sidor en vikt utifrån hur många länkar dom har som pekar till sig och utifrån hur mycket vikt de sidorna har som länkar. En sida med väldigt mycket länkar till sig ger alltså väldigt mycket “kraft” i de länkar den har ut.